หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

จ.อ.ธนภัทร  เนตรทิพย์
ผู้อำนวยการ กองช่าง

นายสาธิต  แปงอุด
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอัมรินทร์  สิงห์ธนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวีรวุฒิ สิงห์ธนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา