หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์ และดอกไม้ผ้าใยบัว
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ตำบลเปือ
อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สนใจติดต่อ คุณบุญสม สิทธิโทร. 084 - 366 - 4811