หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เปือ อ่านต่อ ll 29 ก.ย. 60 - 11:41 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส้อเด่นพัฒนา อ่านต่อ ll 29 ก.ย. 60 - 11:40 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 29 ก.ย. 60 - 11:39 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) อ่านต่อ ll 29 ก.ย. 60 - 11:36 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อ่านต่อ ll 29 ก.ย. 60 - 11:35 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานอบต.เปือ อ่านต่อ ll 29 ก.ย. 60 - 11:33 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588