หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประกาศกำหนดเวลาสอบ อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 61 - 10:09 น.
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.เปือ 2561 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อ ll 8 มิ.ย. 61 - 10:53 น.
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อ่านต่อ ll 11 เม.ย. 61 - 10:46 น.
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 61 - 18:01 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ภาค ค. อ่านต่อ ll 25 ม.ค. 61 - 09:17 น.
  ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ อ่านต่อ ll 24 ม.ค. 61 - 16:07 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้าน และก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่บ้าน อ่านต่อ ll 14 มี.ค. 61 - 16:27 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายป้องกันไฟป่า ตามโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่า อ่านต่อ ll 13 มี.ค. 61 - 14:36 น.
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้านและก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 17:42 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าฝ้ายทอมือสำหรับการตกแต่งห้องประชุมอบต.เปือ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:29 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:27 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:24 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588