หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.เปือ อ่านต่อ ll 8 ม.ค. 61 - 09:44 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) อ่านต่อ ll 2 ต.ค. 60 - 11:22 น.
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 60 - 14:40 น.
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 60 - 09:49 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) อ่านต่อ ll 15 ธ.ค. 59 - 12:58 น.
  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้าน และก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่บ้าน อ่านต่อ ll 14 มี.ค. 61 - 16:27 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายป้องกันไฟป่า ตามโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่า อ่านต่อ ll 13 มี.ค. 61 - 14:36 น.
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้านและก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 17:42 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าฝ้ายทอมือสำหรับการตกแต่งห้องประชุมอบต.เปือ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:29 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:27 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:24 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588