หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลเปือ อ่านต่อ ll 16 ต.ค. 58 - 11:59 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อ่านต่อ ll 2 ก.ค. 58 - 12:55 น.
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 24 เม.ย. 58 - 11:37 น.
  ประมวลภาพหาดบ้านดอนสบเปือแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ อ่านต่อ ll 24 เม.ย. 58 - 10:10 น.
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ ll 23 เม.ย. 58 - 12:03 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) อ่านต่อ ll 4 พ.ย. 57 - 12:49 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมและมอเตอร์ขนาด 5.5 แรง อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 61 - 13:49 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 61 - 13:48 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ อ่านต่อ ll 17 ม.ค. 61 - 14:02 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนชุมชน อ่านต่อ ll 10 ม.ค. 61 - 14:12 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดทำแผนชุมชน อ่านต่อ ll 10 ม.ค. 61 - 14:09 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์เตอร์ อ่านต่อ ll 8 ม.ค. 61 - 13:29 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588