หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนไตรคามวิทยา อ่านต่อ ll 11 ม.ค. 59 - 10:53 น.
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 59 - 16:55 น.
  การแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนเปือพระธาตุเกมส์ ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนแก้ว วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ ll 25 ธ.ค. 58 - 10:40 น.
  งานสู่ขวัญข้าวชาวเชียงกลาง วันที่ 7-12 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ ll 11 ธ.ค. 58 - 09:08 น.
  โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 5ื ธันวาคม 2558 ณ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยเลื่อน อ่านต่อ ll 11 ธ.ค. 58 - 09:02 น.
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อ่านต่อ ll 3 ธ.ค. 58 - 16:09 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อ่านต่อ ll 19 ม.ค. 61 - 14:16 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อ่านต่อ ll 19 ม.ค. 61 - 13:51 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 61 - 14:04 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (แบบจัดหาทั่วไปราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์) อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 61 - 14:00 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 61 - 13:53 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับสีขาว ขนาด 60x180cm อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 61 - 13:52 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588