หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 60 - 14:40 น.
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 60 - 09:49 น.
  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.
  โครงการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:02 น.
  โครงการ "อบต.สัญจร" (นายกพบประชาชน) ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59 - 10:21 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:12 น.

  หน้า  [1] [2] [3]  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่านต่อ ll 17 ส.ค. 60 - 15:55 น.
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองผุก หมู่ที่ 10 อ่านต่อ ll 16 ส.ค. 60 - 11:20 น.
  ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5,6,13,14 อ่านต่อ ll 27 ก.ค. 60 - 15:50 น.
  ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5,6,13,14 อ่านต่อ ll 27 ก.ค. 60 - 15:45 น.
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่ง ลำน้ำกุ่ม บ้านวังว้า หมู่ 5 อ่านต่อ ll 4 ก.ค. 60 - 09:20 น.
  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล. ฝายกลาง บ้านน้ำอ้อ หมู่ 3 อ่านต่อ ll 30 พ.ค. 60 - 14:14 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ิองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อ 13 ก.ย. 60
 
🛵การสร้างถนนสามัคคี ณ บ้านพ้วยพ่าน บ้านสุดท้ายในปีงบประมาณนี้#ถนนเส้นนี้มีประโยชน์มากมาย#เป็นทั้งเส้นทางนำสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ🏔⛰#เส้นทางที่สร้างโดยค เมื่อ 13 ก.ย. 60
หลังจากเจอเรื่องวุ่นๆมาเยอะแยะ#วันนี้ทางอบต.เปือนำทีมโดยท่านนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.อบต.# นั่งสมาธิฟังธรรม#โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม#ยุบหนอพองหนอ เมื่อ 13 ก.ย. 60
 
โครงการดูแลป่าหลังการปลูก ณ บ้านส้อ-เด่นพัฒนา ตำบลเปือ โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลางเป็นประธานในพิธี เมื่อ 13 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588