หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ภาค ก. ภาค ข. อ่านต่อ ll 24 ม.ค. 61 - 09:05 น.
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.เปือ อ่านต่อ ll 8 ม.ค. 61 - 09:44 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) อ่านต่อ ll 2 ต.ค. 60 - 11:22 น.
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 60 - 14:40 น.
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 60 - 09:49 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) อ่านต่อ ll 15 ธ.ค. 59 - 12:58 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:23 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 27 ก.พ. 61 - 14:33 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 27 ก.พ. 61 - 14:31 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 27 ก.พ. 61 - 14:30 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน พร้อมทำความสะอาดบริเวณงาน ตามโครงการนมัสการรอยพระบาท อ่านต่อ ll 20 ก.พ. 61 - 14:20 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการนมัสการรอยพระบาทตำบลเปือ อ่านต่อ ll 20 ก.พ. 61 - 14:18 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588