หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

🛵การสร้างถนนสามัคคี ณ บ้านพ้วยพ่าน บ้านสุดท้ายในปีงบประมาณนี้#ถนนเส้นนี้มีประโยชน์มากมาย#เป็นทั้งเส้นทางนำสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ🏔⛰#เส้นทางที่สร้างโดยค เมื่อ 13 ก.ย. 60