หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

หลังจากเจอเรื่องวุ่นๆมาเยอะแยะ#วันนี้ทางอบต.เปือนำทีมโดยท่านนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.อบต.# นั่งสมาธิฟังธรรม#โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม#ยุบหนอพองหนอ เมื่อ 13 ก.ย. 60