หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อ่านต่อ ll 24 ก.ค. 61 - 14:31 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อ่านต่อ ll 19 ก.ค. 61 - 14:32 น.
  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและการจ้าง ฯลฯ อ่านต่อ ll 10 ก.ค. 61 - 11:05 น.
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อ่านต่อ ll 2 ก.ค. 61 - 14:06 น.
  ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อ่านต่อ ll 28 มิ.ย. 61 - 16:54 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 61 - 10:09 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณทุ่งก้อ - ทุ่งสลี และบริเวณทุ่งเก้ง - ทุ่งต้นขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 26 เม.ย. 61 - 14:17 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายทุ่งใหม่ บ้านวังว้า หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 18 เม.ย. 61 - 15:17 น.
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ll 9 เม.ย. 61 - 08:54 น.
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อ่านต่อ ll 26 มี.ค. 61 - 20:09 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อ่านต่อ ll 19 มี.ค. 61 - 14:34 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ อ่านต่อ ll 19 มี.ค. 61 - 10:52 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588