หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนสามปี
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
   


  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.
  โครงการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:02 น.
  โครงการ "อบต.สัญจร" (นายกพบประชาชน) ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59 - 10:21 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:12 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยแก้ว ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:05 น.
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนไตรคามวิทยา อ่านต่อ ll 11 ม.ค. 59 - 10:53 น.

  หน้า  [1] [2] [3]  ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:20 น.
  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:19 น.
  รายงาน คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:14 น.
  รายงาน ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:05 น.
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 14:58 น.
  แบบรายงาน คตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 14:58 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5]

งานขึ้นพระธาตุดอยแก้ว เมื่อ 16 ม.ค. 60
 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เมื่อ 16 ม.ค. 60
อบต.เปือ ร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพ ที่ 115 เมื่อ 22 ธ.ค. 59
 
ศจค.เจดีย์ชัยให้การตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเครือข่ายและลงพื้นที่สำรวจรวจแหล่งเรียนรู้ในพื้นทีี่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ เมื่อ 2 พ.ย. 59นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588